Design Thinking - бизнес обучение за студенти

Подобрете своята бизнес идея за продукт или услуга чрез метода дизайн мислене

  • Design Thinking - бизнес обучение за студенти
24.03.2018
гр. София, бул. Цариградско шосе 111

На 24 март 2018 г. Джуниър Ачийвмънт България организира обучение по дизайн мислене за студенти или наскоро завършили в партньорство със SAP.

 9 от всеки 10 стартиращи бизнеса не успяват, защото продуктът/услугата, която разработват, не отговаря на нуждите на техните потенциални клиенти. Design Thinking (или дизайн мислене) e методология, която поставя нуждите на клиента в основата на създаването на продукти и/или услуги. За участниците ще има кратки теоретични части, последвани от работа по отделните Design Thinking фази – проучване, синтезиране, генериране на идеи, прототипиране и валидиране заедно с опитен специалист от SAP. Това ще ви помогне да разберете по-добре с какви проблеми се сблъскват потенциалните клиенти и до каква степен вашата идея за продукт или услуга ги разрешава и в каква насока да се доразвие.

Обучението се провежда от изключително добре подготвени ментори от SAP, които използват метода дизайн мислене ежедневно в своята работа.

Основни теми:

  •         Изясняване на нуждите на клиентите – чрез проучване с подготвени въпроси за интервю и наблюдения;
  •         Генериране на иновативни идеи за удовлетворяване на нуждата на клиентите – в рамките на фазата на синтезиране и генериране на идеи;
  •         Валидиране на това дали идеите се харесват на клиентите – чрез прототипиране и проверка с тестови потребители;
  •         Изчистване на конкретни следващи стъпки за реализиране на продукта/услугата.

Обучението е отворено за участие от студенти от всеки български университет и специалност, както и наскоро завършили млади хора. Единственото условие е да имате предприемаческа идея, която искате да доразвиете, и да сте екип от поне 2 души.

Регистрацията за събитието е достъпна на следния линк. Крайният срок за регистрация е 22 март.

Обучението ще се проведе в София тех парк, сграда Инкубатор, в споделеното работно пространство за млади предприемачи на Джуниър Ачийвмънт - JA Startup Hambar. Адресът е бул. "Цариградско шосе" 111Б.

Участието в обучението е безплатно благодарение на партньорството между JA Bulgaria и компанията SAP.


Програма:

 

08:30 – 09:00   Welcome

09:00 – 09:30   Design Thinking Introduction

09:30 – 10:30   Problem Definition

10:30 – 10:45   Break

10:45 – 11:45   Business / Lean Model Canvas

11:45 – 12:30   Interviews Findings

12:30 – 13:15   Lunch Break

13:15 – 13:45   Persona(s) Creation & Definition of point of views

13:45 – 14:30   Problem solving

14:30 – 15:00   Ideation

15:00 – 15:15   Break

15:15 – 16:00   Prototyping

16:00 – 17:00   Presentation of prototypes and Feedback from the whole group

17:00 – 17:30   Definition of next steps and wrap up

Побързайте, местата са ограничени!

Подобни събития

Design WeekEnd 2018

Design WeekEnd 2018

31.03.2018 - 01.04.2018
гр. Пловдив, бул. Марица 154 А
Форум Ключ - Щото Така!

Форум Ключ - Щото Така!

Събития
31.03.2018
гр. София, ул. Върбица 12
Конференция Online Advertising - Live Edition

Конференция Online Advertising - Live Edition

Обучения
27.03.2018
пред монитора